top of page

הצהרת נגישות (h1)‎

(p) הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 4.1.2024 .
(p) אנחנו בשני צדיקריו צלמת פועלים להנגשת אתר האינטרנט שלנו ([shanicario.co.il) לאנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש (h2)
(p) אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כמו גולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט (h2)
(p) התאמנו את האתר בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות [WCAG 2.0 , האתר הונגש לרמהA\AA\AAA] ], ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.תכני האתר הותאמו לעבודה עם טכנולוגיות מסייעות כגון קורא מסך ושימוש במקלדת. במסגרת זו:
(p)‎
הרצנו את אשף הנגישות של Wix ותיקנו את כל הבעיות שהוא מצא
הגדרנו את שפת האתר 
דאגנו לסדר של התכנים בכל עמודי האתר
הגדרנו מבני כותרות ברורים כולל סמנטיקה בכל עמודי האתר
הוספנו טקסט חלופי לתמונות
השתמשנו בשילובי צבעים ביחס הניגודיות הנדרש
הפחתנו את התנועה המפריעה באתר
פירוט הפטורים של האתר

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור: (h2)
(p) במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שאתם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז/ת הנגישות של הארגון:
שני צדיקריו | 0549080777 |  shani512@gmail.com

bottom of page